Follow us
Dom > Производи > Растварачи
Етилен гликол монобутил етер ацетат (гликол етар БАЦ) ЦАС бр.112-07-2

Етилен гликол монобутил етер ацетат (гликол етар БАЦ) ЦАС бр.112-07-2

Етилен гликол монобутил етер ацетат (БАЦ)